ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพของเอ็กซ์พีเอ็นโดฟินิชเชอร์อาร์เมื่อใช้ร่วมกับโปรเทเปอร์เน็กซ์ในการรื้อ กัตตาเปอร์ชาออกจากคลองรากฟันรูปวงรี

24 ตุลาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (97)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัสฟีคัลลิสของเจลคลอเฮกซิดีนความเข้มข้นร้อยละ2 ที่พัฒนาขึ้นใหม่

24 ตุลาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (104)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
20 ตุลาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (127)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
20 ตุลาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (103)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง อิทธิพลของบริเวณเชื่อมต่อของรากเทียมและหลักยึดต่อการกระจายความเครียดสำหรับรากเทียมรองรับสะพานฟัน 4 ซี่

19 ตุลาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (142)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First567810121314Last