ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง ผลของการเตรียมพื้นผิวของหลักยึดรากเทียม ความหนาของเซรามิกกลุ่มมอนอลิธิคเซอร์โคเนียชนิดโปร่งแสงและสีของซีเมนต์ต่อสีของชิ้นงานบูรณะ

22 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (50)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
11 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (143)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความทนทานของแรงยึดเฉือนระหว่างเซอโคเนียกับไทเทเนียมที่ปรับปรุงพื้นผิวต่างกัน

9 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (52)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (99)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (138)/Comments (0)/ Article rating: 4.3
Tags:
RSS
123578910Last