ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันด้วยไฟฟ้าร่วมกับขยายคลองรากฟัน ระหว่างการขยายคลองรากฟันทางกลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้ระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

1 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (145)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของฟันจำลองสภาวะปลายรากฟันเปิด เมื่อได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเดือยเสมือนรากฟัน

28 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (219)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนค่าสมัครตีพิมพ์ ค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

แหล่งที่มาของทุน 2.1 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัย (5% เงินรายได้คณะฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (5% เงินรายได้โรงพยาบาลฯ) ในส่วนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการวิจัย (10%) 2.3 งบประมาณเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการรอการรับรู้

17 มกราคม 2565/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (258)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
17 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (166)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
5 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (238)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First678911131415Last