ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพของซิลิกาจากแกลบในการยับยั้งการเกาะติดของเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์บนฐานฟันเทียมชนิดเรซินอะคริลิก

16 มิถุนายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (117)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
7 มิถุนายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (195)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
7 มิถุนายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (154)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
1 มิถุนายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (215)/Comments (0)/ Article rating: 4.4
Tags:
1 มิถุนายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (188)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First910111214161718Last