คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

รายละเอียดตามที่เอกสารแนบไว้

4 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (278)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความสามารถในการเตรียมรูปร่างคลองรากฟันโค้งรูปอักษรเอสของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมระบบไฟล์ตัวเดียวชนิดหมุนไปกลับ 3 ระบบ

3 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (257)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (335)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันด้วยไฟฟ้าร่วมกับขยายคลองรากฟัน ระหว่างการขยายคลองรากฟันทางกลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้ระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

1 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (255)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของฟันจำลองสภาวะปลายรากฟันเปิด เมื่อได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเดือยเสมือนรากฟัน

28 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (332)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First89101113151617Last