11 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (17)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความทนทานของแรงยึดเฉือนระหว่างเซอโคเนียกับไทเทเนียมที่ปรับปรุงพื้นผิวต่างกัน

9 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (14)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (27)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (41)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Anirut S/Number of views (28)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
1345678910Last