ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 19.30 น. และวันเสาร์ ถึง 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม...

** อนุญาติให้มีผู้ติดตามได้เพียง 1 ท่าน เท่านั้น!!! **


 

บริการทางทันตกรรม

 

"โรงพยาบาลทันตกรรม มศว ให้บริการทางทันตกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อสังคม"
 

บริการด้านการรักษา  >     อัตราค่ารักษา  >     ประเมินความพึงพอใจ  >  

 


 

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

"หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ"
 

ปริญญาตรี  >     บัณฑิตศึกษา  >     ประกาศนียบัตร  >  

การประกันคุณภาพการศึกษา  >  

 


 

 

การบริการวิชาการแก่สังคม

 

"หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อสังคม"

เพิ่มเติม  >

 

 


 

 

การจัดการเรียนการสอน

 

"คณะทันตแพทยศาสตร์  มีการนำเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน "

ระบบจัดการเรียนการสอน >     แวดล้อมการเรียนรู้ >     เพิ่มเติม >

 


 

งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 

"งานวิจัยทางทันตกรรม สู่ความเป็นเลิศ"
 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว  >     เพิ่มเติม  >  

 

             

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย(ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ครั้งที่๑ ประเภททุนต่อเนื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย(ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ครั้งที่๑ ประเภททุนต่อเนื่อง

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next