1 พฤษภาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (356)/Comments (0)/ Article rating: 3.7
Tags:
1 พฤษภาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (171)/Comments (0)/ Article rating: 1.0
Tags:
27 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (94)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของรากฟันจำลองสภาวะปลายรากฟันเปิดภายหลังการใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน ด้วยการอุดปิดปลายรากฟันด้วยเอ็มทีเอ

20 เมษายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (87)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ผลของการปนเปื้อนเลือดต่อระยะเวลาการก่อตัวและความต้านทานการชะล้างของวัสดุแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์ 3 ชนิด

20 เมษายน 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (68)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
123468910Last