10 มีนาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (70)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
1 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (50)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 มีนาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (1110)/Comments (0)/ Article rating: 3.9
Tags:
1 มีนาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (844)/Comments (0)/ Article rating: 3.7
Tags:
27 กุมภาพันธ์ 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (261)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First45679111213Last