ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของเดือยฟันชนิดเรซินเมทริกซ์เซรามิกเปรียบเทียบกับเดือยฟันสำเร็จรูป ชนิดเสริมเส้นใยเมื่อบูรณะในฟันที่ไม่มีเฟอร์รูล: การทดลองในห้องปฏิบัติการ

20 มีนาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (69)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
19 มีนาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (313)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
13 มีนาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (161)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 มีนาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (1144)/Comments (0)/ Article rating: 4.4
Tags:
22 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Anirut S/Number of views (459)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First45679111213Last