ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง อิทธิพลของไบโอเซรามิกซีลเลอร์ต่อค่าความแข็งแรงพันธะผลักออก ของเรซินซีเมนต์ที่ยึดเดือยฟันสำเร็จรูปเสริมเส้นใยกับผนังคลองรากฟัน

20 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (61)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
16 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Anirut S/Number of views (220)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
16 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (39)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
16 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (177)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
14 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Anirut S/Number of views (165)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First2345791011Last