10 มกราคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (128)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 9-11 และ 16 มกราคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด
9 มกราคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (48)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
28 ธันวาคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (46)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
23 ธันวาคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (453)/Comments (0)/ Article rating: 1.5
Tags:
15 ธันวาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (251)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First7891012141516Last