11 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (43)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความทนทานของแรงยึดเฉือนระหว่างเซอโคเนียกับไทเทเนียมที่ปรับปรุงพื้นผิวต่างกัน

9 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (23)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (36)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
1 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (64)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
29 มีนาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (70)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
1345678910Last