1 พฤษภาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (513)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
1 พฤษภาคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (116)/Comments (0)/ Article rating: 3.8
Tags:
30 เมษายน 2567/Author: Anirut S/Number of views (99)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ในหัวข้อเรื่อง ผลของการเตรียมพื้นผิวของหลักยึดรากเทียม ความหนาของเซรามิกกลุ่มมอนอลิธิคเซอร์โคเนียชนิดโปร่งแสงและสีของซีเมนต์ต่อสีของชิ้นงานบูรณะ

22 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (48)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
11 เมษายน 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (141)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
124678910Last