Friday, January 29, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (81)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (output-เน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร))

Thursday, January 21, 2021/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (132)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Monday, January 18, 2021/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (431)/Comments (0)/ Article rating: 4.3
Tags:
Friday, January 15, 2021/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (228)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Friday, January 15, 2021/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (104)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
245678910Last