เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

Author: Anirut S/29 พฤศจิกายน 2566/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (193)/Comments (0)