หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ จังหวัดระยอง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566

Author: Anirut S/23 พฤศจิกายน 2566/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป จังหวัดระยอง วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ The Encony Residential Hotel ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง จำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 381 ราย

#DentSWU
#โรงเรียนทันตแพทย์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมสุขภาวะ
Print

Number of views (122)/Comments (0)