27 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (408)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
17 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (404)/Comments (0)/ Article rating: 2.5
Tags:

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
1 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (117)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
20 กุมภาพันธ์ 2566/Author: Anirut S/Number of views (307)/Comments (0)/ Article rating: 4.0
Tags:
20 กุมภาพันธ์ 2566/Author: Anirut S/Number of views (688)/Comments (0)/ Article rating: 2.5
Tags:
RSS
First34568101112Last