หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก

Author: Anirut S/1 มีนาคม 2566/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และถ่ายภาพรังสี แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น ราย

Print

Number of views (54)/Comments (0)