ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) รอบที่ ๒

Author: Anirut S/27 มีนาคม 2566/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (407)/Comments (0)

Documents to download