แจ้งวันปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566

Author: Anirut S/31 มีนาคม 2566/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
No rating
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แจ้งวันปิดทำการ ประจำเดือนเมษายน 2566


>>> วันที่ 3 เมษายน 2566
ปิดให้บริการ เนื่องจากจัดโครงการทำฟันฟรี เวลา 8.00 - 16.00 น. และจะเปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ และคลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี อีกครั้งในเวลา 16.30 - 19.30 น.


>>> วันที่ 13 - 17 เมษายน 2566
ปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดราชการ วันสงกรานต์
Print

Number of views (227)/Comments (0)