23 พฤษภาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (22295)/Comments (0)/ Article rating: 4.7
Tags:
27 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (184)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
5 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (175)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการให้บริการทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน
3 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (191)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
แจ้งวันปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566

แจ้งวันปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แจ้งวันปิดทำการ ประจำเดือนเมษายน 2566
31 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (227)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First2345791011Last