9 พฤศจิกายน 2565/Author: Anirut S/Number of views (346)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ชุมชนแออัด วัดดวงแข

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
31 ตุลาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (95)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวันทันตสาธารณสุข

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการวันทันตสาธารณสุข" เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
21 ตุลาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (93)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
19 สิงหาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (828)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
30 มิถุนายน 2565/Author: Anirut S/Number of views (446)/Comments (0)/ Article rating: 3.0
Tags:
RSS
First567810121314Last