หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวันทันตสาธารณสุข

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการวันทันตสาธารณสุข" เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน
21 ตุลาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (84)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
19 สิงหาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (818)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
30 มิถุนายน 2565/Author: Anirut S/Number of views (437)/Comments (0)/ Article rating: 3.0
Tags:
27 พฤษภาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (572)/Comments (0)/ Article rating: 4.0
Tags:
25 พฤษภาคม 2565/Author: Anirut S/Number of views (445)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
First567810121314Last