5 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (169)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการให้บริการทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน
3 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (179)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
แจ้งวันปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566

แจ้งวันปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรม ประจำเดือนเมษายน 2566

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แจ้งวันปิดทำการ ประจำเดือนเมษายน 2566
31 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (217)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
27 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (399)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
17 มีนาคม 2566/Author: Anirut S/Number of views (393)/Comments (0)/ Article rating: 2.5
Tags:
RSS
First2345791011Last