หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ชุมชนแออัด วัดดวงแข

Author: Anirut S/31 ตุลาคม 2565/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และถ่ายภาพรังสี แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ พื้นที่ชุมชนแออัด วัดดวงแข ศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย
Print

Number of views (47)/Comments (0)