ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

Author: Anirut S/20 ตุลาคม 2566/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
No rating
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
Print

Number of views (118)/Comments (0)

Documents to download