ให้บริการทำฟันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2566

ให้บริการทำฟันฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2566

Author: Anirut S/21 กันยายน 2566/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
4.0
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ให้บริการทำฟันฟรี **โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** (อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด) ผู้ใหญ่ 300 ราย เด็ก 100 ราย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
เริ่มรับบัตรคิว เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าบัตรคิวจะหมด)
เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์และให้บริการรักษา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย
Print

Number of views (519)/Comments (0)