หน่วยทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

Author: Anirut S/3 เมษายน 2566/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการให้บริการทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน อุดฟันถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และถ่ายภาพรังสี แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น ราย

Print

Number of views (201)/Comments (0)