ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของฟันจำลองสภาวะปลายรากฟันเปิด เมื่อได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเดือยเสมือนรากฟัน

28 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (220)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
17 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (166)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
5 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (238)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
5 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (216)/Comments (0)/ Article rating: 3.7
Tags:
4 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (208)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
First45679111213Last