คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในรอบ TCAS1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรอบ TCAS1 ในปีการศึกษา 2568 ซึ่งจะ ไม่มีการสอบ BMAT อีกต่อไปแล้ว นักเรียนสามารถใช้คะแนน BMAT2023 ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด มายื่นสมัครได้เป็นปีสุดท้าย‼️ หรือหากไม่ได้สอบไว้ ต้องสมัครสอบ AKAT (Aptitiude&Knowledge Admisson Test)ซึ่งจัดสอบโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว

Author: Ariya Dechasiri/2 พฤษภาคม 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
1.8

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในรอบ TCAS1 ปีการศึกษา 2567 ทุกคน🎉
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรอบ TCAS1 ในปีการศึกษา 2568 ซึ่งจะ
📌ไม่มีการสอบ BMAT อีกต่อไปแล้ว นักเรียนสามารถใช้คะแนน BMAT2023 ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด มายื่นสมัครได้เป็นปีสุดท้าย‼️
หรือหากไม่ได้สอบไว้ ✅ต้องสมัครสอบ AKAT (Aptitiude&Knowledge Admisson Test)ซึ่งจัดสอบโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว
📌AKAT จะเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียดและกำหนดการเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดตามการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ต่อไป

 

Print

Number of views (513)/Comments (0)