ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันด้วยไฟฟ้าร่วมกับขยายคลองรากฟัน ระหว่างการขยายคลองรากฟันทางกลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้ระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

1 กุมภาพันธ์ 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (216)/Comments (0)/ Article rating: 2.0
Tags:
ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความต้านทานการแตกหักของฟันจำลองสภาวะปลายรากฟันเปิด เมื่อได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเดือยเสมือนรากฟัน

28 มกราคม 2565/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (290)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
16 ธันวาคม 2564/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (442)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
16 ธันวาคม 2564/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (425)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
16 ธันวาคม 2564/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (684)/Comments (0)/ Article rating: 4.7
Tags:
RSS
123578910Last