16 กุมภาพันธ์ 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (25)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
20 มกราคม 2567/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (21)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
22 ธันวาคม 2566/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (22)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
23 พฤศจิกายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (105)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:

หน่วยทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด "โครงการให้บริการทันตกรรมเนื่องในงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการขูดหินปูน
3 เมษายน 2566/Author: Anirut S/Number of views (161)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
RSS
1234