โครงการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท เคมีแมน จํากัด มหาชน สาขาแก่งคอย ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Author: Ariya Dechasiri/16 กุมภาพันธ์ 2567/Categories: หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว

Rate this article:
No rating

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับบริษัท เคมีแมน จํากัด มหาชน จัดกิจกรรมให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567  มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 182 ราย

Print

Number of views (50)/Comments (0)