คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 19.30 น. (วันพุทธ ปิดทำการ เวลา 13.00 - 16.00 น.) วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

โทร. 02-649-5227, 02-649-5796 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15252, 15253, 15020, 15012
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี โรงพยาบาลทันตกรรมเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 19.30 น.วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. โทร. 02-169-1008คลินิกการเรียนการสอนนิสิตเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. โทร. 02-649-5000 ต่อ 15010, 15100, 15252, 15253สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มศวเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. โทร. 02-649-5000 ต่อ 15237
ฝ่ายบริการการศึกษา ต่อ 15170

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 15146

ฝ่ายพัสดุ ต่อ 15851

ฝ่ายวิจัย ต่อ 15140

ฝ่ายบุคคล ต่อ 15140

ฝ่ายประกันคุณภาพและงานแผน ต่อ 15854

ฝ่ายซ่อมบำรุง ต่อ 15158


แผนที่การเดินทางมายัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย และเส้นทางการการเดินรถประจำทาง

สำหรับท่าน ผู้ต้องการมาติดต่อกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว หรือ คลินิคทันตกรรม 
ใช้เส้นทางการเดินรถประจำทางของทาง ขสมก ท่านสามารถเลือกรถประจำทางสายต่าง ๆ ได้ดังนี้

แยกอโศก - เพชรบุรี  11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 98, 99, 113, 136, 174, 185, 206,
512

โดยท่านผู้มาติดต่อต้องเลือกลงที่แยกอโศก หรือ สุขุมวิท

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University