แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย และเส้นทางการการเดินรถประจำทาง

สำหรับท่าน ผู้ต้องการมาติดต่อกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว หรือ คลินิคทันตกรรม 
ใช้เส้นทางการเดินรถประจำทางของทาง ขสมก ท่านสามารถเลือกรถประจำทางสายต่าง ๆ ได้ดังนี้

แยกอโศก - เพชรบุรี  11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 98, 99, 113, 136, 174, 185, 206,
512

โดยท่านผู้มาติดต่อต้องเลือกลงที่แยกอโศก หรือ สุขุมวิท

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University