ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) รอบที่ ๒

Author: Anirut S/30 เมษายน 2567/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
5.0

Print

Number of views (99)/Comments (0)