แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด !

Tuesday, November 24, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (20)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

Tuesday, November 17, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (23)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ สกสว. จะเปิดรับคำของบประมาณผ่านกองทุน ววน. นั้น มีประกาศ กสว. ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียด คลิก

Tuesday, October 20, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (111)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Friday, October 16, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (56)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
Wednesday, October 7, 2020/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (114)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
123