สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย-ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี 2564

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 (output-เน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS และทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร))

21 มกราคม 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (34)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
4 มกราคม 2564/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (92)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (รอบเดียว)

1 ธันวาคม 2563/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (213)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

4 ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) 17 แผนงาน (โปรแกรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด !

24 พฤศจิกายน 2563/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (109)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ สกสว. จะเปิดรับคำของบประมาณผ่านกองทุน ววน. นั้น มีประกาศ กสว. ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียด คลิก

20 ตุลาคม 2563/Author: Kanokporn Sukyanan/Number of views (169)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
123