เปิดรับสมัคร โครงการเพิ่มพูนทักษะ ผ่าฟันคุด รุ่นที่ 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/1 เมษายน 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
5.0

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📣เปิดรับสมัคร โครงการเพิ่มพูนทักษะ ผ่าฟันคุด รุ่นที่ 1

☑️โครงการระยะสั้น เรียนทั้งหมด 10 วัน

☑️สถานที่เรียน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

☑️เปิดรับสมัครวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น

https://forms.gle/jcZagWBdm3ueqBpT6

📢ประกาศรายชื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ https://www.facebook.com/dsm.swu

 

Print

Number of views (41)/Comments (0)