ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ทันตกรรม มศว ทำดีด้วยหัวใจ ปฏิบัติงาน วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/29 มีนาคม 2567/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
5.0

📣ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ทันตกรรม มศว ทำดีด้วยหัวใจ ❤️

ปฏิบัติงาน วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

1. กันตชัย รัตนพานิช

2. สิทธิธัช ปัญญารัตนกุล

3. รัชชานนฑ์ แสนศรีมหาชัย

4. จิณณ์ธิชา ฉัตรเฉลิมชัย

5. ลภัสรดา เจริญฤทธิ์

6. ณัฐปภัสร์ พันธ์พานิชย์

7. วริยาภา เพ็งพริ้ง

8. ปัณฑิตา เดชณัฐวุฒิ

9.ชญาน์นันท์ ทองพูนศักดิ์

10.กุลสินี โพธิเสน

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการและขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป

สามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

🌎website : http://dent.swu.ac.th

🔵Facebook: https://www.facebook.com/swudent

Print

Number of views (57)/Comments (0)