ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/16 กุมภาพันธ์ 2567/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
5.0

>>ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1<< คลิก


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปีการศึกษา 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

สามารถดูได้จาก

https://www.royalthaident.org/home/

ในหัวข้อ "ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1"

Print

Number of views (192)/Comments (0)