ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมุมมองการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/10 มีนาคม 2566/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
No rating

 

โดยการอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting 

https://bit.ly/3HDuylV
Meeting ID: 961 7228 4119
Passcode:130366

Print

Number of views (39)/Comments (0)