วิดีโอบันทึกการถ่ายทอดสด เรื่อง รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

สามารถรับชมได้ที่นี้

Author: Ariya Dechasiri/10 มีนาคม 2566/Categories: วีดีโอเผยแพร่

Rate this article:
No rating

 

 

Print

Number of views (38)/Comments (0)