ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/23 ธันวาคม 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
1.3

Print

Number of views (245)/Comments (0)