ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาระดับกลูโคสและอินเตอร์ลิวคิน-18 ในน้ำลายผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/7 กันยายน 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (328)/Comments (0)