ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/18 พฤษภาคม 2565/Categories: ประกาศงานบุคคล

Rate this article:
2.5

Print

Number of views (523)/Comments (0)