ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่3 “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)”

โดยมีรายละเอียดและเอกสารดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/18 พฤษภาคม 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
3.8

 

Print

Number of views (3684)/Comments (0)

Documents to download