ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่นที่ 2 (เฉพาะบุคคลทั่วไป)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/4 เมษายน 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
4.2

Print

Number of views (421)/Comments (0)