ขอเชิญบุคลากรและนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Personal Data Protection Act :PDPA) ในรูปแบบออนไลน์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/23 มีนาคม 2565/Categories: เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

Rate this article:
No rating

ขอเชิญ คณะกรรมการผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะ บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมและนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Personal Data Protection Act :PDPA) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 เป็นต้นไป

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92367981291?pwd=TXR3QVQvVG84bE4yMno4dlBPZzBPUT09

 

Meeting ID: 923 6798 1291

Passcode: 684462

 

Print

Number of views (205)/Comments (0)