ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความสามารถในการเตรียมรูปร่างคลองรากฟันโค้งรูปอักษรเอสของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมระบบไฟล์ตัวเดียวชนิดหมุนไปกลับ 3 ระบบ

Author: Ariya Dechasiri/3 กุมภาพันธ์ 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
No rating

Print

Number of views (435)/Comments (0)