ขอเชิญร่วมฟังการสอบปากเปล่าป้องกันปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

ในหัวข้อเรื่อง ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันด้วยไฟฟ้าร่วมกับขยายคลองรากฟัน ระหว่างการขยายคลองรากฟันทางกลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้ระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

Author: Ariya Dechasiri/1 กุมภาพันธ์ 2565/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
2.0

Print

Number of views (424)/Comments (0)